| Cees Pols |

is een Nederlandse schrijver. Een paar maanden voor hij ter wereld kwam liep Zuidwest-Nederland onder water. Tijdens die Ramp verbleef hij, nog ongeboren, in het achteronder van een tjalk. Het gevaar van een dijkdoorbraak week, en in april kwam hij ter wereld, als eersteling van een schippersdochter en een uit Indië teruggekeerde dienstplichtig soldaat. Hij groeide op in een rivieren-dorp ergens tussen Gouda en Rotterdam, dat werd bevolkt door boeren, schippers en ambachtslieden. Over het ontstaan van een boek zegt hij: ‘Soms slaat wankelmoedigheid een gat in je dijk. Dan is schrijven bijna verdrinken en is drijfvermogen nauwelijks aanwezig. Er lijkt zich een ramp te voltrekken. Maar als slik opdroogt weet je dat het water is geweken. Dat kan niet anders. Dat is de volgorde, de loop der dingen.’